Svanhildin historia

 

KALJAASISTA KUUNARIKSI

 

Alunperin Svanhild oli kaksimastoinen kaljaasi, jonka rakensivat Johanssonin veljekset Grannäsissä lähellä Porvoota vuonna 1948. Alkuvuosinaan Svanhild kuljetti purjehtien mm. puutavaraa Helsinkiin, kun kaupunkia lämmitettiin vielä puilla. Halkojaalat noutivat 50-luvulla puutavaraa jopa Saimaalta asti, vaikka perinteisten purjehtivien rahtialusten aikakausi päättyi jo vuonna 1939.

Kuten muihinkin kaljaaseihin, myös Svanhildiin asennettiin melko pian apumoottori. Kasvavaan pääkaupunkiin tarvittiin hiekkaa rakennusmateriaaliksi, joten monet halkojaalat muutettiin hiekkajaaloiksi. Tehokkaampien moottoreiden aika koitti ja lopulta takilasta luovuttiin kokonaan. Svanhild kulki siis vähitellen pelkällä konevoimalla ja sillä rahdattiin hiekkaa Helsinkiin aina vuoteen 1968 asti.

Vuonna 1972 Svanhild rikattiin uudelleen alkuperäisen mallin mukaan kaksimastoiseksi kahveliketsiksi. Laivan lastiruuma ja miehistötilat muutettiin asuin- ja oleskelutiloiksi, mutta laivan runko säilytettiin entisellään. Svanhildin kansilinja eli ketka, oli rakentajien erityinen ylpeyden aihe ja se säilytettiin ennallaan.

Kevättalvella 2012 Svanhildilla puhalsi uudet tuulet. Laivan omistajapohjaa laajennettiin ja laiva siirtyi Suomen Purjelaivaosakeyhtiön omistukseen. Vetovastuun laivasta ja perustetusta yhtiöstä ottivat Jouni Wirta ja Visa Roine, molemmat pitkänlinja purjelaivamiehiä Suomessa.
 
Talvella 2017 toteutettiin laivanomistajien suuri unelma,
Svanhild sai kolmannen mastonsa ja muuttui kaljaasista kuunariksi. Svanhildin uusien mastojen työstöön pääset tutustuman tarkemmin blogissamme.

Jo ensimmäisistä purjehduksista 1990-luvun puolivälissä oli selvää, että Svanhild oli liian iso laiva kaksimastoiseksi kaljaasiksi. ”Me halusimme tehdä laivasta helpommin käsiteltävän ja turvallisemman purjehtia”, kertoo Wirta.

 Nyt Svanhild on huippupurjekuunari, Suomen ainoa purjehtiva raakapurjelaiva ja kaikkiaan 14 purjeensa kanssa varsin komea ilmestys missä vain liikkuukin.
 

CHARTER-TOIMINTA

Svanhild on toiminut vuodesta 1974 lähtien - ensimmäisten perinnepurjelaivojen joukossa - charter-liikenteessä. Laivalla on järjestetty henkilökunnan virkistys- ja koulutusretkiä, asiakaspurjehduksia, neuvotteluja, tuote-esittelyjä, saaristoseikkailuja, luokkaretkiä, syntymäpäiväjuhlia, häitä jne.

KOTISATAMA

Svanhildin kotisatama, Halkolaituri valmistui jo vuonna 1891. Laituri on nykyään Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n käytössä. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää purjehduskulttuuri, merenkulkuperinteet ja vanhat alukset osana Helsingin kaupungin historiallisesti arvokasta merellistä kaupunkikuvaa.