Rekisteriseloste

Yksityisyyskäytäntö

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Helsingin Purjelaivakonttori / Astrid Charter Oy

Y-tunnus: 0586946-9

Osoite: Pohjoisranta 8 a, 00170 Helsinki

Puhelin: 09 686 0800

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Hanna Lampi

Sähköposti: hanna.lampi@purjelaiva.fi

Rekisterin nimi
Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri, markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu, joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin, markkinointiin ja uutiskirjeen postitukseen.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.
Rekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät)
Etu- ja sukunimi
Titteli
Yhteystiedot
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Kotisivujemme kautta (yhteydenottolomake, uutiskirjetilaus) tai sähköpostitse tehdyt yhteydenotot. Helsingin Purjelaivakonttorin järjestämät yleisötapahtumat. Messut.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus
Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Helsingin Purjelaivakonttori / Astrid Charter Oy

Hanna Lampi / hanna.lampi@purjelaiva .fi

Pohjoisranta 8 A, 00170 HELSINKI