Nuorisopurjehdusehdot

PURJEHDUS JA OSALLISTUJAN IKÄ

Purjehduksen reitti ja kuvas määritellään jokaiselle purjehdukselle erikseen. Purjehduksen ikärajat määritellään tässä kuvauksessa.

MATKAT MÄÄRÄSATAMIIN

Jokainen vastaa itse omasta matkastaan lähtö- tai tulosatamaan ja saapumisestaan ajoissa laivalle.

VAKUUTUKSET

Purjelaivakonttorilla on matkustaja-aluksilta vaadittava, Ateenan yleiskokouksen mukainen ankaran vastuun kattava laaja matkustajaturvavakuutus. Nuorisopurjehduksilla jokainen huolehtii itse henkilökohtaisista matka- ja tapaturmavakuutuksista.

LIPUT JA OSALLISTUJAN TIEDOT

Liput ostetaan joko Purjelaivakonttorin verkkokaupasta tai sähköpostitse tilaamalla. Ostotapa ilmoitetaan purjehduskohtaisesti. Osto on sitova ja peruutuksesta aiheutuu kuluja (ks. Peruutusehdot). Alaikäisen (alle 18-vuotiaan) osallistujan purjehduslipun hankkii huoltaja. Matkustajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Purjelaivakonttori ei ota vastaan alustavia paikkavarauksia.

RUOKAILUT ALUKSELLA

Ruokailuista sovitaan erikseen purjehduskohtaisesti. Kaikki osallistuvat ruuan valmistukseen aluksella.

MAJOITUS ALUKSELLA

Aluksella majoitutaan laivasta riippuen, joko yhteismajoituksena skanssissa tai laivan jaetuissa hyteissä.

PERUUTUSEHDOT

  • Jos peruutus tapahtuu 30 vrk ennen purjehdusta: palautamme 50 % maksetusta purjehdushinnasta
  • Jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk ennen purjehdusta: palautamme 25 % maksetusta purjehdushinnasta
  • Jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen purjehdusta, purjehdusmaksua ei palauteta


FORCE MAJEURE

Vaarallinen tai vaaralliseksi ennustettu säätila tai olosuhteet, alusvaurio, ulkopuoliset tekijät kuten lakot, sodat, poikkeustilat tai muut Purjelaivakonttorista riippumattomat, tavallisuudesta poikkeavat olosuhteet oikeuttavat Purjelaivakonttorin peruuttamaan purjehduksen. Olemassa olevat varaukset voidaan joko siirtää uuteen ajankohtaan tai hyvittää asiakkaan niin halutessa. Purjelaivakonttori ei korvaa siitä riippumattomista syistä purjehduksen ohjelmaan, reittiin, määräsatamiin tai aikatauluun tulevista muutoksista tai peruutuksista, kuten majoituksesta, jatkoyhteyden muutoksesta tai peruuntumisesta tai vastaavasta matkustajalle aiheutuneita kuluja tai vahinkoja. Mikäli Purjelaivakonttori joutuu perumaan vahvistetun purjehduksen vedoten siitä riippumattomiin syihin, vastaavat osallistujat itse mahdollisista omista, peruuntumisesta aiheutuvista kuluistaan. Purjelaivakonttorilla on oikeus perua purjehdus, mikäli purjehdukselle ilmoitettu minimiosallistujamäärä ei täyty, jolloin ostetut liput hyvitetään.


ALKOHOLI, TUPAKOINTI JA HUUMEET

Alkoholin nauttiminen aluksella sen ollessa kulussa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain tarkoitukseen osoitetulla paikalla. Huumeiden hallussapito ja käyttö on kielletty aluksella. Jos kyseessä on alaikäinen, alle 18-vuotias henkilö, ilmoitetaan kaikki rikkomukset huoltajille ja tarvittaessa viranomaisille. Lisäksi henkilö voidaan tarpeen vaatiessa lähettää omalla kustannuksellaan kotiin.

HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN LAIVALLA

Häiriötä tai vaaraa aiheuttava henkilö voidaan lähettää omalla kustannuksella kotiin. Jos kyseessä on alaikäinen, alle 18-vuotias oppilas, ilmoitetaan asiasta huoltajille ja tarvittaessa viranomaisille. Aluksella ja varustamossa sovelletaan Suomen lakia, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Rajoitamme vastuumme merilain mukaisesti.