Nuorisopurjehdusehdot

PURJEHDUS JA OPPILAAN IKÄ

Purjehduksen reitti ja kuvas määritellään jokaiselle purjehdukselle erikseen. Purjehduksen ikärajat määritellään tässä kuvauksessa.

MATKAT MÄÄRÄSATAMIIN

Jokainen vastaa itse omasta matkastaan lähtö- tai tulosatamaan ja saapumisestaan ajoissa laivalle.


VAKUUTUKSET

Purjelaivakonttorilla on matkustaja-aluksilta vaadittava, Ateenan yleiskokouksen mukainen ankaran vastuun kattava laaja matkustajaturvavakuutus. Nuorisopurjehduksilla jokainen huolehtii itse henkilökohtaisista matka- ja tapaturmavakuutuksista.

OPPILAAN TIEDOT

Jokainen oppilas täyttää henkilötietolomakkeen, joka lähetetään purjehdusmaksun yhteydessä. Henkilötietolomakkeeseen täytetään: henkilötiedot, lähiomainen ja muut tarpeelliset tiedot. Mikäli oppilas on alaikäinen, vahvistaa huoltaja hänen matkansa. Lomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

RUOKAILUT ALUKSELLA

Ruokailuista sovitaan erikseen. Oppilaat osallistuvat ruuan valmistukseen aluksella.

MAJOITUS ALUKSELLA

Aluksella majoitutaan koulupurjealukselle tyypilliseen tapaan yhdessä isossa skanssissa.


VARAUSMAKSUT

Koko purjehdusmaksun tulee olla maksettuna ennen purjehdukselle lähtöä.

PERUUTUSEHDOT

  • Jos peruutus tapahtuu 30 vrk ennen purjehdusta: palautamme 75% sovitusta purjehdushinnasta
  • Jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk ennen purjehdusta: palautamme 50% sovitusta purjehdushinnasta
  • Jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen purjehdusta, purjehdusmaksua ei palauteta


ALUKSESTA JOHTUVAT PERUUTUKSET JA MUUTOKSET PURJEHDUSOHJELMAAN

Jos purjehdus peruuntuu aluksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki oppilaan kyseisestä purjehduksesta maksamat kulut. Alus ei korvaa siitä riippumattomista syistä purjehduksen ohjelmaan, reittiin, määräsatamiin tai aikatauluun tulevista muutoksista tai peruutuksista, kuten majoituksesta, jatkoyhteyden muutoksesta tai peruuntumisesta tai vastaavasta purjehdusoppilaalle aiheutuneita kuluja tai vahinkoja. Aluksesta riippumattomia syitä ovat esim. vaarallinen tai vaaralliseksi ennustettu säätila tai olosuhteet, viranomaisten toimenpiteet, alusvaurio, ulkopuoliset tekijät, kuten lakko, sota tms. poikkeustilat tai sairastapaus aluksella ja sen aiheuttamat toimenpiteet.

ALKOHOLI, TUPAKOINTI JA HUUMEET

Alkoholin nauttiminen aluksella sen ollessa kulussa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain tarkoitukseen osoitetulla paikalla. Huumeiden hallussapito ja käyttö on kielletty aluksella. Jos kyseessä on alaikäinen, alle 18-vuotias oppilas, ilmoitetaan kaikki rikkomukset huoltajille ja tarvittaessa viranomaisille. Lisäksi henkilö voidaan tarpeen vaatiessa lähettää omalla kustannuksellaan kotiin.

HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN LAIVALLA

Häiriötä tai vaaraa aiheuttava henkilö voidaan lähettää omalla kustannuksella kotiin. Jos kyseessä on alaikäinen, alle 18-vuotias oppilas, ilmoitetaan asiasta huoltajille ja tarvittaessa viranomaisille. Aluksella ja varustamossa sovelletaan Suomen lakia, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Rajoitamme vastuumme merilain mukaisesti.